Breehornstraat

In de Breehornstraat worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het bestaande gemengde riool wordt vervangen. Op dit riool wordt de afvoer van uw woning aangesloten (vuilwater). Dit riool loost zijn water uiteindelijk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er naast het gemengde riool een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd. Op dit nieuwe riool worden de kolken in de straat aangesloten (‘schoon’ regenwater). Het hierbij opgevangen regenwater wordt uiteindelijk in een (nabijgelegen) sloot geloosd.
  • Er wordt een regenwaterafvoerleiding tot uw erfgrens aangelegd, waarop u later uw regenwaterafvoer kan aansluiten.
  • De bestaande straatstenen in de straat en tegels in de stoep worden vervangen door nieuwe. Daarnaast krijgt de straat een nieuwe indeling, het deel tussen de Zuiderzeestraat en de Oosterkuisweg. Zo komen er bijvoorbeeld langsparkeervakken aan de oostzijde van de straat en er komen t.p.v. de kruisingen met de Zwinstraat, IJsselmeerstraat, Zuiderzeestraat, het hofje en de Oosterkruisweg plateaus.

360 graden foto

Middels onderstaande 360 graden foto kunt u een goed beeld vormen van de toekomstige inrichting van uw straat. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden en daarna met de muis naar links, rechts, boven of beneden te bewegen kunt u door de foto navigeren. Door te scrollen met het muiswiel op uw muis kunt u in- of uitzoomen. Door onder in het beeld op de blauwe knop met daarin de tekst ‘huidig’ of ‘toekomst’ te drukken schakelt u tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie.