Definitief ontwerp

De afgelopen periode hebben we de van u ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.

Deze (aangepaste) definitieve ontwerpen vind u terug onder het kopje ‘Downloads’ op de betreffende pagina’s van de Breehornstraat, Oosterkruisweg (deels), Visjagerstraat, Vlieterstraat, Zuiderzeestraat en Zwinstraat (deels).