Oosterkruisweg

In de Oosterkruisweg tussen de Breehornstraat en de Robbenoordstraat worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuw regenwaterriool naast het bestaande gemengde riool wordt aangelegd. Op dit nieuwe riool worden de kolken in de straat aangesloten (‘schoon’ regenwater). Het hierbij opgevangen regenwater wordt uiteindelijk in een (nabijgelegen) sloot geloosd.
  • Er wordt een regenwaterafvoerleiding tot uw erfgrens aangelegd, waarop u later uw regenwaterafvoer kan aansluiten.
  • De bestaande straatstenen in de straat en tegels in de stoep worden vervangen door nieuwe. Hierbij blijft de oorspronkelijke indeling van de straat gehandhaafd. Wel komt er een plateau ter plaatse van de kruising met de Breehornstraat om de verkeersveiligheid te vergroten.

In de Oosterkruisweg (aan de oostkant van de Vlieterstraat) worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Er worden reparaties uitgevoerd aan het bestaande gemengde riool. Hierop is de afvoer van uw woning aangesloten (vuilwater). Dit riool loost zijn water uiteindelijk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuw regenwaterriool naast het bestaande gemengde riool wordt aangelegd. Op dit nieuwe riool worden de kolken in de straat aangesloten (‘schoon’ regenwater). Het hierbij opgevangen regenwater wordt uiteindelijk in een (nabijgelegen) sloot geloosd.
  • De bestaande straatstenen in de straat worden vervangen door nieuwe. De indeling van de straat blijft hetzelfde.

360 graden foto

Middels onderstaande 360 graden foto kunt u een goed beeld vormen van de toekomstige inrichting van uw straat. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden en daarna met de muis naar links, rechts, boven of beneden te bewegen kunt u door de foto navigeren. Door te scrollen met het muiswiel op uw muis kunt u in- of uitzoomen. Door onder in het beeld op de blauwe knop met daarin de tekst ‘huidig’ of ‘toekomst’ te drukken schakelt u tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie.