Veelgestelde vragen

Waarom wordt mijn straat 2x in korte tijd opengebroken?

De eerste keer wordt uw straat opengebroken om alle ondergrondse kabels en leidingen op de juiste plaats te leggen zodat het nieuwe riool kan worden aangelegd. De tweede keer wordt uw straat opengebroken om het nieuwe riool in uw straat aan te leggen. Omdat deze werkzaamheden niet tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, moet uw straat 2x in korte tijd worden opengebroken.

Hoe wordt er met mij gecommuniceerd?

U ontvangt informatie over de voortgang, werkzaamheden en planning via deze website.

Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?

Deze werkzaamheden zijn nodig om het regenwater van het bestaande riool in uw straat af te koppelen. Dat wil zeggen dat er een apart riool in uw straat komt om het regenwater af te voeren. Hierdoor wordt het regenwater in uw straat niet langer naar de waterzuivering afgevoerd, maar naar de verschillende sloten rondom Den Oever. Op deze manier wordt de waterzuivering ontlast en onder andere het milieu gespaard. In een aantal straten wordt ook het bestaande vuilwaterriool vervangen in verband met ouderdom van de bestaande buizen.

Wordt er tijdens de voorbereiding een informatiebijeenkomst georganiseerd?

Nee, in verband met het coronavirus hebben wij besloten om tijdens de voorbereiding van het project geen informatiebijeenkomst te organiseren. Omwonenden en geïnteresseerden ontvangen informatie over de voortgang, werkzaamheden en planning via deze website.

Wat is de planning van de werkzaamheden?

Planning overeenkomstig het onderdeel planning op deze website.

Blijft mijn straat bereikbaar voor het openbaar vervoer?

Als er op dit moment openbaar vervoer (bus) door uw straat rijdt, wordt deze tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in uw straat tijdelijk omgeleid. Door tijdelijke bushaltes te plaatsen in een straat vlakbij, kunt u gebruik blijven maken van het openbaar vervoer.

Blijft mijn woning bereikbaar?

Waar het mogelijk is worden de werkzaamheden in een aantal delen uitgevoerd. Uw straat wordt dan deel per deel opengebroken én afgewerkt met een voorlopige verharding. Bijvoorbeeld een extra laag steenslag of door het aanbrengen van een tijdelijke overbrugging. Zo zorgen we ervoor dat uw straat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

De aannemer moet ervoor zorgen dat elke woning toegankelijk blijft voor voetgangers. Wanneer de werken vlak voor de deur van een woning plaatsvinden, worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de woning. Dit gebeurt door het uitvlakken van hoogteverschillen. Bijvoorbeeld met een extra lading zand of door het aanbrengen van een tijdelijke overbrugging. Het is mogelijk dat uw woning tijdelijk niet bereikbaar is met de auto. Bijvoorbeeld op het moment dat de stratenmakers voor uw woning aan het werk zijn. In dat geval wordt u hier vooraf door de aannemer voor gewaarschuwd.

Heb ik nog inspraak op de plannen?

We laten u graag meedenken bij de totstandkoming van het ontwerp. Hiervoor is het onderdeel ‘Denk mee’ op de website ingericht.

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen?

Lees hiervoor het onderdeel contactgegevens op deze website.

Wie is de aannemer?

Op dit moment is de aannemer nog niet bekend. Eerst moet het ontwerp en het bestek (in het bestek worden de werkzaamheden volledig beschreven) zijn afgerond. Daarna wordt er een aanbesteding gedaan om een aannemer te selecteren.

Tussen welke tijdstippen wordt gewerkt?

De aannemer mag zijn werkzaamheden zowel op werkdagen als op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur uitvoeren.