Vlieterstraat

In de Vlieterstraat tussen de  Zwinstraat en de Oosterkruisweg worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het bestaande gemengde riool wordt vervangen door buizen met een grotere diameter. Op dit riool wordt de afvoer van uw woning aangesloten (vuilwater). Dit riool loost zijn water uiteindelijk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door het vergoten van de diameter voldoet het riool beter aan de capaciteitsvraag.
  • Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuw regenwaterriool naast het bestaande gemengde riool wordt aangelegd. Op dit nieuwe riool worden de kolken in de straat aangesloten (‘schoon’ regenwater). Het hierbij opgevangen regenwater wordt uiteindelijk in een (nabijgelegen) sloot geloosd.
  • Er wordt een regenwaterafvoerleiding tot uw erfgrens aangelegd, waarop u later uw regenwaterafvoer kan aansluiten.
  • De bestaande straatstenen in de straat en tegels in de stoep worden vervangen door nieuwe. Hierbij blijft de oorspronkelijke indeling van de straat gehandhaafd. De bestaande drempel ter hoogte van huisnummer 4 komt in de nieuwe situatie niet meer terug.

In de Vlieterstraat tussen de Oosterkruisweg en de Havenweg worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het bestaande regenwaterriool wordt vervangen door buizen met een grotere diameter. Op dit riool worden de kolken in de straat aangesloten (‘schoon’ regenwater). Het hierbij opgevangen regenwater wordt uiteindelijk in een (nabijgelegen) sloot geloosd. Door het vergoten van de diameter van het riool kan er meer regenwater van de omringende straten via dit riool worden afgevoerd.
  • Er wordt een regenwaterafvoerleiding tot uw erfgrens aangelegd, waarop u later uw regenwaterafvoer kan aansluiten.
  • De bestaande straatstenen in de straat en tegels in de stoep worden vervangen door nieuwe. De indeling van de straat blijft hetzelfde.

360 graden foto

Middels onderstaande 360 graden foto kunt u een goed beeld vormen van de toekomstige inrichting van uw straat. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden en daarna met de muis naar links, rechts, boven of beneden te bewegen kunt u door de foto navigeren. Door te scrollen met het muiswiel op uw muis kunt u in- of uitzoomen. Door onder in het beeld op de blauwe knop met daarin de tekst ‘huidig’ of ‘toekomst’ te drukken schakelt u tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie.

Denk mee!

Wij willen graag dat u meedenkt over
het ontwerp