Zwinstraat

In de Zwinstraat tussen de Oeverdijk en de Breehornstraat worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Er worden reparaties uitgevoerd aan het bestaande gemengde riool. Op dit bestaande riool is de afvoer van uw woning aangesloten (vuilwater). Dit riool loost zijn water uiteindelijk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuw regenwaterriool naast het bestaande gemengde riool wordt aangelegd. Op dit nieuwe riool worden de kolken in de straat aangesloten (‘schoon’ regenwater). Het hierbij opgevangen regenwater wordt uiteindelijk in een (nabijgelegen) sloot geloosd.
  • De bestaande straatstenen in de straat en tegels in de stoep worden vervangen door nieuwe. Daarnaast krijgt een groot deel van de straat een nieuwe indeling. Zo komt er bijvoorbeeld een wegversmalling en komen er ter plaatse van de kruisingen met de Breehornstraat, Robbenoordstraat en de Vlieterstraat plateaus.
  • Om het authentieke karakter van de Zwinstraat te benadrukken worden de straat en de parkeervakken gemaakt met straatbakstenen.

360 graden foto

Middels onderstaande 360 graden foto kunt u een goed beeld vormen van de toekomstige inrichting van uw straat. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden en daarna met de muis naar links, rechts, boven of beneden te bewegen kunt u door de foto navigeren. Door te scrollen met het muiswiel op uw muis kunt u in- of uitzoomen. Door onder in het beeld op de blauwe knop met daarin de tekst ‘huidig’ of ‘toekomst’ te drukken schakelt u tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie.